Gratis gehoortest

GRATIS GEHOORTEST in één van onze centra

gratis hoortestDe audioloog kan in 15 minuten reeds zien hoe het met uw gehoor gesteld is.
Er wordt een tonaal en een spraakaudiogram afgenomen. Op een snelle en eenvoudige manier wordt een profiel van uw gehoor opgemaakt
- we kijken in de oren met een otoscoop
- we nemen een toonaudiogram af
- we testen het spraakverstaan in stilte en in lawaai

NKO ARTS

Indien het gehoor verminderd is, wordt u doorverwezen naar een NKO-arts die een diagnose stelt en waar u een voorschrift krijgt om een hoortoestel op proef (gratis en vrijblijvend) uit te proberen

Reserveer uw gratis gehoortest